TEAM

Curators Vasyl Cherepanyn, Serge Klymko
Emblem Metahaven
Design and layout Uliana Bychenkova
Executive manager Nataliia Neshevets
Project coordination Anna Boryshkevych, Anna Filippova
Exhibition design Oleksandr Burlaka
Communications Anastasia Demyanchuk, Aleksandra Zaytseva
Photo Oleksandr Kovalenko
Video Emma Hamzayeva
Translation Olesia Kamyshnykova
Texts Tetiana Tsybulnyk
Website Volodymyr Onufriyenko

Mark